YOMEDIA

Một số bài tập nâng cao về Chia số đo thời gian cho một số có hướng dẫn giải chi tiết

Tải về
 
NONE

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ Hoc247 xin giới thiệu đến các em Một số bài tập nâng cao về Chia số đo thời gian cho một số có hướng dẫn giải chi tiết​ để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

ATNETWORK

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số

1. Lý thuyết cần nhớ về chia số đo thời gian

+ Đặt tính và thực hiện tính như đối với phép chia các số tự nhiên

+ Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải)

+ Khi tính sau mỗi kết quả phải ghi đơn vị đo tương ứng

2. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 52 phút 28 giây : 4.

Phương pháp:

- Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 52 phút 28 giây : 4 = 13 phút 7 giây.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: 7 giờ 15 phút : 5.

Phương pháp:

- Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

- Cách chia:

+ Lấy 7 giờ : 5 = 1 giờ và còn dư 2 giờ

+ Đổi 2 giờ = 120 phút và cộng thêm 15 phút ở số bị chia ta được 135 phút và chia tiếp cho 5.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 7 giờ 15 phút : 5 = 1 giờ 27 phút.

Ví dụ 3: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu?

Ta phải thực hiện phép chia:

42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy:  42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây.

Ví dụ 4: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu?

Ta phải thực hiện phép chia:

7 giờ 40 phút : 4 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút.

3. Bài tập vận dụng về chia số đo thời gian

3.1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tính (4 giờ 36 phút + 18 phút) : 3 ta được kết quả:

A. 1 giờ 36 phút

B. 1 giờ 38 phút

C. 1 giờ 35 phút

D. 1 giờ 37 phút

Câu 2: Một người thợ làm xong 5 sản phẩm trong 18 giờ 35 phút. Hỏi người đó làm xong 8 sản phẩm như thế trong bao lâu?

A. 21 giờ 43 phút

B. 29 giờ 44 phút

C. 24 giờ 44 phút

D. 28 giờ 23 phút

Câu 3: Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1 giờ 20 phút. Máy thứ hai sản xuất ra 12 dụng cụ như thế trong 1,5 giờ. Hỏi máy nào sản xuất 1 dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian?

A. Máy thứ hai; 1 phút

B.Máy thứ nhất; 1 phút

C. Máy thứ hai; 0,5 phút

D.Máy thứ nhất; 0,5 phút

Câu 4: Kết quả phép tính 12 giờ 36 phút : 7 =

A. 1 giờ 48 phút

B. 1 giờ 40 phút

C. 1 giờ 30 phút

D. 1 giờ 15 phút

Câu 5: Một đu quay quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây. Vậy đu quay đó quay 8 vòng hết bao nhiêu lâu?

A. 2 giờ 4 phút

B. 2 giờ 5 phút

C. 2 giờ 6 phút

D. 2 giờ 8 phút

3.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính

a, 6 phút 15 giây : 5

b, 19 giờ 18 phút : 3

c, 10,8 giờ : 4

Bài 2: Hai công nhân mỗi người được giao làm 5 sản phẩm. Người thứ nhất bắt đầu làm từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 15 phút thì xong, người thứ hai bắt đầu làm từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ thì xong. Hỏi người nào làm nhanh hơn và trung bình một sản phẩm làm nhanh hơn bao nhiêu phút?

Bài 3: Một người đem cưa một thanh sắt dài 50 cm thành từng đoạn nhỏ 5cm. Tổng thời gian người đó cưa xong thanh sắt là 2 giờ 30 phút. Tìm thời gian người đó cưa xong một đoạn

Bài 4: Một người thợ làm việc từ lúc 8 giờ đến 11 giờ 45 phút và làm được 4 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

3.3. Hướng dẫn giải bài tập về chia số đo thời gian

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

B

C

D

A

Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 6 phút 15 giây : 5 = 1 phút 13 giây

b, 19 giờ 18 phút : 3 = 3 giờ 26 phút

c, 10,8 giờ : 4 = 10 giờ 48 phút : 4 = 2 giờ 42 phút

Bài 2:

Thời gian người thứ nhất làm xong 5 sản phẩm là: 9 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 8 giờ 75 phút - 7 giờ 30 phút = 1 giờ 45 phút

Thời gian trung bình người thứ nhất làm xong 1 sản phẩm là 1 giờ 45 phút : 5 = 105 phút : 5 = 21 phút

Thời gian người thứ hai làm xong 5 sản phẩm là: 16 giờ - 12 giờ 45 phút = 15 giờ 60 phút - 12 giờ 45 phút = 3 giờ 15 phút

Thời gian trung bình người thứ hai làm xong 1 sản phẩm là: 3 giờ 15 phút : 5 = 195 phút : 5 = 39 phút

Vậy người thứ nhất làm nhanh hơn và trung bình một sản phẩm làm nhanh hơn: 39 phút - 21 phút = 18 phút

Đáp số: người thứ nhất làm nhanh hơn và nhanh hơn 18 phút

Bài 3:

Số đoạn sắt mà người đó cưa được là: 50 : 5 = 10cm

Thời gian người đó cưa xong một đoạn sắt là: 2 giờ 30 phút : 10 = 150 phút : 10 = 15 phút

Đáp số: 15 phút

Bài 4:

 Người đó làm 3 dụng cụ hết số thời gian là:

11 giờ 45 phút - 8 giờ = 3 giờ 45 phút

Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:

3 giờ 45 phút : 4 = 56,25 phút

Đáp số: 56,25 phút

Trên đây là nội dung tài liệu Một số bài tập nâng cao về Chia số đo thời gian cho một số có hướng dẫn giải chi tiết​​​. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON