YOMEDIA

Một số bài tập nâng cao về Trừ số đo thời gian có hướng dẫn giải chi tiết

Tải về
 
NONE

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ Hoc247 xin giới thiệu đến các em Một số bài tập nâng cao về Trừ số đo thời gian có hướng dẫn giải chi tiết để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

ATNETWORK

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian

1. Lý thuyết cần nhớ về trừ số đo thời gian

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 9 giờ 45 phút - 3 giờ 12 phút.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 9 giờ 45 phút - 3 giờ 12 phút = 6 giờ 33 phút

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: 14 phút 15 giây - 8 phút 39 giây.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Ta thấy15 giây < 39 giây nên không thực hiện được phép trừ 15 giây - 39 giây, do đó ta chuyển 1 phút = 60 giây và cộng thêm 15 giây thành 75 giây. Khi đó ta thực hiện phép tính trừ: 13 phút 75 giây - 8 phút 39 giây.

Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy:14 phút 15 giây - 8 phút 39 giây = 5 phút 36 giây.

2. Bài tập vận dụng về trừ số đo thời gian

2.1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tính 35 phút 25 giây - 19 phút 42 giây ta được kết quả:

A. 16 phút 33 giây

B. 13 phút 18 giây

C. 15 phút 43 giây

D. 14 phút 17 giây

Câu 2: Mộ máy bay bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hết 1 giờ 45 phút và cần tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ. Hỏi máy bay phai cất cánh từ Hà Nội vào lúc nào?

A. 7 giờ 45 phút

B. 7 giờ 35 phút

C. 7 giờ 25 phút

D. 7 giờ 15 phút

Câu 3: Phép tính: 21 tuần 1 ngày - 12 tuần 3 ngày + 4 tuần 2 ngày được kết quả là

A. 10 tuần

B. 11 tuần

C. 13 tuần

D. 12 tuần

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 16 giờ 15 phút - 3 giờ 45 phút … 9 giờ 25 phút + 2 giờ 39 phút là

A. <

B. >

C. =

Câu 5: Bạn Lan nói rằng: “24 ngày 6 giò - 5 ngày 23 giờ = 19 ngày 3 giờ”. Bạn Lan nói đúng hay sai:

A. Sai

B. Đúng

2.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính

a, 4 giờ 12 phút - 2 giờ 36 phút

b, 3 năm 7 tháng - 1 năm 9 tháng

c, 2,25 giờ - 1 giờ 18 phút

d, 10 ngày 8 giờ - 7 ngày 17 giờ

e, 7 giờ - 3 giờ 15 phút

Bài 2: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 cái kho hết 4 giờ 10 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 56 phút, thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai là 1 giờ 30 phút. Hỏi thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là bao lâu?

Bài 3: Hai con ốc sên bò từ vị trí A đến vị trí B. Con ốc sên thứ nhất mất 3 giờ 5 phút để đến được B, còn con ốc sên thứ hai mất 2 giờ 15 phút để đến được B. Hỏi con ốc sên nào bò nhanh hơn và nhanh hơn bao lâu?

Bài 4: Hương và Hoa hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút, còn Hoa lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hoa trong bao nhiêu lâu?

Bài 5: Một người đi từ A lúc 7 giờ và đến B lúc 9 giờ 25 phút. Giữa đường người đó nghỉ uống nước 15 phút. Hỏi người đó đi trên quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

Bài 6: Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5 giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian?

3. Hướng dẫn giải bài tập về trừ số đo thời gian

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

D

C

B

A

Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 4 giờ 12 phút - 2 giờ 36 phút = 3 giờ 72 phút - 2 giờ 36 phút = 1 giờ 36 phút

b, 3 năm 7 tháng - 1 năm 9 tháng = 2 năm 19 tháng - 1 năm 9 tháng = 1 năm 10 tháng

c, 2,25 giờ - 1 giờ 18 phút = 2 giờ 15 phút - 1 giờ 18 phút = 1 giờ 75 phút - 1 giờ 18 phút = 57 phút

d, 10 ngày 8 giờ - 7 ngày 17 giờ = 9 ngày 32 giờ - 7 ngày 17 giờ = 2 ngày 15 giờ

e, 7 giờ - 3 giờ 15 phút = 6 giờ 60 phút - 3 giờ 15 phút = 3 giờ 45 phút

Bài 2:

Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất và thứ hai là: 1 giờ 56 phút + 1 giờ 30 phút = 3 giờ 26 phút

Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là: 4 giờ 10 phút - 3 giờ 26 phút = 3 giờ 70 phút - 3 giờ 26 phút = 44 phút

Đáp số: 44 phút

Bài 3:

Con ốc sên thứ hai bò nhanh hơn con ốc sên thứ nhất và bò nhanh hơn: 3 giờ 5 phút - 2 giờ 15 phút = 2 giờ 65 phút - 2 giờ 15 phút = 50 phút

Đáp số: 50 phút

Bài 4:

Hoa đến chỗ hẹn lúc: 10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương phải đợi Hoa trong: 10 giờ 55 phút - 10 giờ 20 phút = 35 phút

Đáp số: 35 phút

Bài 5:

Thời gian người đó đi (tính cả thời gian nghỉ uống nước) là: 9 giờ 25 phút - 7 giờ = 2 giờ 25 phút

Thời gian người đó đi (không tính thời gian nghỉ uống nước) là: 2 giờ 25 phút - 15 phút = 2 giờ 10 phút

Đáp số: 2 giờ 10 phút

Bài 6:

Thời gian máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai là:

5 giờ 15 phút – 2 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

Trên đây là nội dung tài liệu Một số bài tập nâng cao về Trừ số đo thời gian có hướng dẫn giải chi tiết. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON