YOMEDIA

Giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 6 Bài 32 Luyện tập

 
ZUNIA12

Dưới đây là Hướng dẫn giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 6 Bài 32 Luyện tập được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Hóa học 12 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

ADSENSE

Bài 1 trang 170 SGK Hóa 12 nâng cao

Khi điện phân MgCl2 nóng chảy

A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa

B. ở cực âm, ion Mg2+ bị khử.

C. ờ cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.

D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B


Bài 2 trang 170 SGK Hóa 12 nâng cao

Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. Số oxi hóa kim loại M trong muối là:

A. +1

B. +2

C. +3

D. +4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có:

Mn+ + ne → Mo

     0,373.n    0,373

\({n_e} = \frac{{I.t}}{{96500}} = 0,373.n \to n = \frac{{10.2.3600}}{{96500.0,373}} = 2\)

Vậy số oxi hóa của M là +2


Bài 3 trang 170 SGK Hóa 12 nâng cao

1,24 gam Na2O tác dụng với nước, được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là :

A. 0,04 M

B. 0,02 M

C. 0,4 M

D. 0,2 M

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nNa2O = 1,24 : 62 = 0,02 mol

Na2O + H2O → 2NaOH

0,02                   0,04 mol

CM (NaOH) = 0,04 : 0,1 = 0,4 M


Bài 4 trang 170 SGK Hóa 12 nâng cao

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa :

a. Nguyên tử Mg bị oxi hóa

b. Ion Mg2+ bị khử

c. Ion magie có số oxi hóa không thay đổi

Hướng dẫn giải:

Câu a:

Mg + FeSO4→ MgSO4 + Fe

Mg → Mg2+ + 2e

Câu b:

MgCl2 (đpnc)→ Mg + Cl2

Mg2+ + 2e → Mg

Câu c:

2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

 

Trên đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK nâng cao môn Hóa 12 Chương 6 Luyện tập, với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON