YOMEDIA

Giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 6 Bài 30 Kim loại kiểm thổ

 
UREKA

Dưới đây là Hướng dẫn giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 6 Bài 30 Kim loại kiềm thổ được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Hóa học 12 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

ADSENSE

Bài 1 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có:

A. bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện lớn hơn.

B. bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn.

C. bán kính nguyên tử nhỏ hơn và độ âm điện nhỏ hơn.

D. bán kính nguyên tử nhỏ hơn và độ âm điện lớn hơn

Hướng dẫn giải:

Đáp án B


Bài 2 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgClnóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở catot (cực âm)?

A. Mg → Mg2+ + 2e

B. Mg2+ + 2e → Mg

C. 2Cl- →Cl2 + 2e

D. Cl2 + 2e → 2Cl-

Hướng dẫn giải:

Đáp án B


Bài 3 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

Các đại lượng hoặc tính chất sau đây của kim loại kiềm thổ biến đổi như thế nào khi diện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần?

a. Bán kính nguyên tử

b. Năng lượng ion hóa

c. Thế điện cực chuẩn Eo

d. Tính khử.

Hướng dẫn giải:

Khi điện tích hạt nhân tăng, số lớp electron tăng dần dẫn đến bán kính nguyên tử tăng dần. Khoảng cách giữa hạt nhân với electron lớp ngoài cùng tăng làm cho lực hút của hạt nhân với electron giảm. Electron dễ bị bứt ra khỏi nguyên tử (dễ nhường đi) ⇒ Tính khử tăng dần

Năng lượng ion hóa giảm dần

Thế điện cực chuẩn giản dần


Bài 4 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố Ba, Be, Ca, Ma, Sr.

a. Hãy viết các cặp oxi hóa - khử của các nguvên tố này và sắp xếp theo chiều thế điện cực chuẩn tăng dần.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của hai nguyên tố tùy chọn.

c. Vì sao các kim loại kiềm thổ có số oxi hóa là +2 mà không là +1 hoặc +3?

Hướng dẫn giải:

Câu a:

  Ba2+/Ba Sr2+/Sr Ca2+/Ca Mg2+/Mg  Be2+/Be
Eo(V) -2,9 -2,89 -2,87 -2,37 -1,85

Câu b:

Be(Z= 4) : 1s22s2

Mg(Z = 12) : 2s22s22p63s2

Câu c:

Do lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ là ns2. Giá trị ion hóa I2 không khác nhiều so với I1 và nhỏ hơn nhiều so với I3 nên các kim loại kiềm thổ chỉ thể hiện số oxi hóa duy nhất là +2, không có số oxi hóa +1; +3


Bài 5 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

Năng lượng ion hóa và thế điện cực chuẩn của các kim loại kiềm thổ liên quan như thế nào đến tính khứ của kim loại này?

Hướng dẫn giải:

Kim loại càng dễ nhường electron(năng lượng để bứt electron ra khỏi nguyên tử thấp) tức là có năng lượng ion hóa thấp thì tính khử càng mạnh, thế điện cực chuẩn càng âm

Năng lượng ion hóa thấp ⇔ tính khử mạnh

Thế điện cực chuẩn thấp ⇔ tính khử mạnh


Bài 6 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của kim loại kiềm thổ?

A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hóa.

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng lượng ion hóa.

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn.

D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện.

Hướng dẫn giải:

Câu đúng B và C


Bài 7 trang 161 SGK Hóa 12 nâng cao

Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được 6,11 lít khí H2 (25oC và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Hướng dẫn giải:

\(n{H_2} = \frac{{PV}}{{RT}} = \frac{{1.6,11}}{{0,082.(273 + 25)}} = 0,25mol\)

Gọi kim loại kiềm thổ là R.

R + 2H2O → R(OH)2 + H2

MR = 10/0,25 = 40 ⇒ R là canxi (Ca)

 

Trên đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK nâng cao môn Hóa 12 Chương 6 Kim loại kiềm thổ, với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON