YOMEDIA

Giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 2 Bài 9 Luyện tập

 
UREKA

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 nâng cao Chương 2 Bài 9 Luyện tập được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Hóa học 12 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

ADSENSE

Bài 1 trang 52 SGK Hóa 12 nâng cao

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phâm CO2 và nước theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các hợp chất dưới đây. Biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol CO2 thu được?

A. Glucozơ C6H12O6

B. Xiclohexanol C6H12O.

C. Axit hexanoic C5H11COOH

D. Hexanal.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A


Bài 2 trang 52 SGK Hóa 12 nâng cao

Ghi Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô vuông ở cuối mỗi nội dung sau:

A. Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng vị giác

B. Dung dịch mantozo có tính khứ vì đã bị thủy phân thành glucozo

C. Tinh bột và xenlulozo không thể hiện tính khử vì trong phân tử hầu như không có nhóm -OH semiaxetal tự do.

D. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc vòng xoắn.

Hướng dẫn giải:

A - S

B - S

C- Đ

D - Đ


Bài 3 trang 53 SGK Hóa 12 nâng cao

Hãy viết công thức phân từ, công thức cấu tạo thu gọn (ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozo, fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột và xenluloza.

Hướng dẫn giải:

Công thức phân tử, công thức cấu tạo thu gọn ( ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozo, fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột và xenlulozo
Công thức cấu tạo thu gọn
Dạng mạch hở Dạng mạch vòng

Glucozo C6H12O6

CH2OH-(CHOH)4-CH=O

Fructozo: C6H12O6

CH2OH-(CHOH)4-CH=O

Saccarozo: C12H22O11

không có dạng mạch hở

Mantozo: C12H22O11

Tinh bột (C6H10O5)n

 

Xenlulozo (C6H10O5)  [C6H7O2(OH)3]n

 


Bài 4 trang 53 SGK Hóa 12 nâng cao

Phần lớn glucozo do cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ. Biết răgng một cây bạch đàn 5 tuôi có khối lượng gỗ trung bình là 100kg chứa 50% xenlulozo.

a. Tính xem 1 ha rừng bạch đàn 5 tuổi mật độ 1 cây/20m2 đã hấp thụ bao nhiêu m3 COvà giải phóng ra bao nhiêu m3 O2 để tạo xenlulozo.

b. Nếu dùng toàn bộ gỗ từ 1 ha bạch đàn nói trên để sản xuất giấy (giả sử chứa 95% xenlulozo và 5% phụ gia) thì sẽ thu được bao nhiêu tấn giấy, biết rằng hiệu suất chung của quá trình là 80% tinh theo lượng xenlulozo ban đầu.

Hướng dẫn giải:

Câu a:

1 ha = 10000 m2. Mật độ bạch đàn 20m2/cây, mỗi cây có 50 kg xenlulozo nên tổng khối lượng xenlulozo tổng hợp được là : 50.10000 /20 = 25000 (kg)

Phản ứng quang hợp

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2

Thể tích CO2 = thể tích O2 = V m3

⇒ V = (25000 x 6 x 22,4n):(0,162n x 1000) = 20740,740 (m3)

Câu b:

Khối lượng giấy sản xuất từ 1 ha bạch đàn trên là : 25 : 95 . 100 ≈ 26,32 (tấn)


Bài 5 trang 53 SGK Hóa 12 nâng cao

Tính khối lượng ancol etvlic thu được từ:

a. Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất cả quá trình đạt 80%.

b. Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozo, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ điều chế etanol từ xenlulozo

(C6H10O5)→ nC6H12O6 → 2nC2H5OH

162n gam                               2n.46 = 92n gam

Câu a:

mtinh bột = 1.65:100 = 0,65 tấn = 650 kg

khối lượng etanol thu được với hiệu suất 80% là :

650.(92n : 162n).(80 : 100) = 295,3 kg

Câu b:

mxenlulozo = 50:100.1 = 0,5 tấn = 500 kg

Khối lượng etanol thu được với hiệu suất 70% là :

500. (92n : 162n).(70 : 100) = 198,8 kg

 

Trên đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK nâng cao môn Hóa 12 Chương 2 bài Luyện tập, với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON