YOMEDIA

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp12 năm 2016 - Trường THPT Việt Yên 1

Tải về
 
NONE

Ngoài việc ôn thi bằng đề cương ôn tập thì việc làm đề thi cũng là một cách ôn thi hiệu quả giúp các em tự đánh giá kiến thức và khả năng của mình. Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề thi học kì 2 môn Sử LỚP 12 năm 2016 của trường THPT Việt Yên 1. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu ôn thi bổ ích không chỉ giúp các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới mà còn là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi THPT QG dễ dàng. 

ATNETWORK
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HB                                   ĐỀ THI ĐỊNH KÌ HK 2 NĂM HỌC 2016

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 1

Họ và tên:............................................................................................ Lớp.......................

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là lực lượng nào?
A.     Công nhân      B. Nông dân              C. Tiểu tư sản                       D. Tư sản dân tộc
Câu 2: “Hỡi quân dân toàn quốc!...phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta bị ngã gục”... Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng Tám?
A.     Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu
B.     Cách mạng tháng Tám đã thành công
C.     Thời cơ khách quan thuận lợi
D.    Thời cơ chủ quan thuận lợi
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu - Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào?
A.     Tâm tâm xã
B.     Tân Việt Cách Mạng Đảng
C.     Việt Nam Quốc dân Đảng
D.    Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi nổ ra sớm nhất ở:
A.     Bắc Phi
B.     Tây Phi
C.     Trung Phi
D.    Nam Phi
Câu 5: Sự kiện ngày 17/06/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc?
A.     Người dụ Đại hội quốc tế VII của Quốc tế cộng sản
B.     Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
C.     Người dự đại hội Nông dân quốc tế
D.    Người dự đại hội Quốc tế phụ nữ
Câu 6: Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quốc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa dành chính quyền tháng Tám năm 1945?
A.     Ngày 14 đến 15/8/1945, tại Tân Trào
B.     Ngày 16/8/1945, tại Tân Trào
C.     Ngày 13/8/1945, tại Pắc Pó
D.    Ngày 13/8/1945, tại tại Tân Trào
Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A.     Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925)
B.     Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12/1920)
C.     Nguyễn Ái quốc đọc được Soạn thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
D.    Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Vecxai
Câu 8: Ngày 8/8/1967, tổ chức ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm:
A.     Thái Lan, Brunay, Indonexia, Malaixia, Mianma
B.     Xingapo, Philippin, Thái Lan, Mianma, Malaixia
C.     Thái Lan, Indonexia, Philippin, Malaixia, Xingapo,
D.    Indonexia, Philippin, Brunay, Thái Lan, Xingapo
Câu 9: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước Đông Dương được đưa ra trong:
A.     Hội nghị TƯ lần thứ nhất (10/1930)
B.     Hội nghị TƯ lần thứ 6 (11/1939)
C.     Hội nghị TƯ lần thứ 7 (11/1940)
D.    Hội nghị TƯ lần thứ 8 (5/1941)
Câu 10: Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936 - 1939 diễn ra như thế nào?
A.     Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
B.     Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đấu tranh công khai đối mặt với kẻ thù
C.     Hợp Pháp và nửa hợp Pháp, công khai và nửa công khai
D.    Đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường và chủ yếu
Câu 11: Trong những năm 1991 - 2000, tỉ lệ bằng phát minh sang chế của Mĩ so với thế giới là bao nhiêu?
A.     1/4
B.     1/5
C.     1/2
D.    1/3
Câu 12: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo?
A.     Lê Hồng Phong
B.     Nguyễn Ái Quốc
C.     Trần Phú
D.    Nguyễn Văn Cừ
Câu 13: Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kĩ thuật Nhật Bản là:
A.     Chú trọng giáo dục
B.     Chi phí nhiều cho nghiên cứu
C.     Trả lương cao cho các nhà khoa học
D.    Mua phát minh sang chế từ bên ngoài
Câu 14: Yếu tố nào sau đây có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành thắng lợi?
A.     Do Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo
B.     Do thời cơ chủ quan thuận lợi
C.     Do thời cơ khách quan thuận lợi
D.    Do nhân dân ta vùng lên đấu tranh đồng loạt ở khắp các địa phương
Câu 15: Khi mới thành lập Đảng lấy tên là:
A.     Đảng Cộng sản Đông Dương
B.     Đảng Cộng sản Việt Nam
C.     Đông Dương cộng sản Đảng
D.    Đảng Lao động Việt Nam
Câu 16: Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lenin vào trong nước?
A.     Việt Nam quốc dân Đảng
B.     Tâm tâm xã
C.     Tân Việt cách mạng Đảng
D.    Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Câu 17: Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã:
A.     Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu
B.     Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh đang diễn ra ở Châu Âu
C.     Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu
D.    Phân công Anh và Pháp phản công tiến đánh Nhật Bản
Câu 18: Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào:
A.     Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX
B.     Những năm đầu của thế kỉ XX
C.     Những năm 60-70 của thế kỉ XX
D.    Những năm 80-90 của thế kỉ XX
Câu 19: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:
A.     Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa
B.     Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa
C.     Tin tức, Thời mới, Tiếng dân
D.    Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê
Câu 20: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người Nam Phi là:
A.     Chủ nghĩa đế quốc
B.     Chủ nghĩa Apacthai
C.     Chủ nghĩa thực dân mới
D.    Chủ nghĩa thực dân cũ

Trên đây là một phần của đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 của trường THPT Việt Yên 1, để xem toàn bộ đề thi và đáp án và tham khảo các em có thể xem online hoặc tải về máy để ôn thi dễ dàng. Ngoài ra, các em có thể truy cập Hoc247.net để có thể tham khảo toàn bộ đề cương và đề thi của tất cả các môn khác trong chương trình lớp 12 và tham khảo đề cương ôn tập môn Sử năm 2017 và bộ đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2017. Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các em có thể ôn thi dễ dàng. Chúc các em thi tốt.

--MOD Lịch sử Hoc247 (tổng hợp)

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON