YOMEDIA

Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 9 năm 2019 - 2020 Trường THCS Ba Vì

Tải về

Mời các em cùng tham khảo Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 9 năm 2019 - 2020 Trường THCS Ba Vì được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm 2 phần câu trắc nghiệm và tự luận với đáp án chi tiết rõ ràng sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

TRƯỜNG THCS BA VÌ

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Khí CO2 làm đục dung dịch nào sau đây?

A. CuSO4                  B. HCl                                      C. Ca(OH)2                    D. CuCl2

Câu 2: Nhóm bazơ mà dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

A. Ba(OH)2, NaOH, KOH.     

B. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3

C. Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)3   

D. Cu(OH)2, Al(OH)3, KOH.

Câu 3: Dung dịch muối CuSO4 có thể phản ứng  được với chất nào sau đây?

A. NaOH           B.CuCl2              C. AgNO3                        D. Cu(OH)2              

Câu 4: Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch muối Na2CO3  và  Na2SO4?

A. ddMgCl2             B. Pb(NO3)2       C.dd AgNO3                    D. dd HCl                

Câu 5: Để điều chế NaOH trong công nghiệp cần điện phân hợp chất nào sau đây?:

A.CaCO3            B. NaCl                C. Al2O3                         D.H2O                    

Câu 6: Những bazơ nào sau đây vừa tác dụng được với axit, vừa bị nhiệt phân huỷ?

A. NaOH,Cu(OH)2 ,KOH                           B. NaOH,KOH ,Ca(OH)2,      

C. Fe(OH)3 Cu(OH)2 Mg(OH)2                  D. Ca(OH)2,Mg(OH)2 ,KOH  

Câu 7: Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là axit.                        B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.                       D. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 8: :Chất nào sau đây có thể dùng làm thuốc thử dể phân biệt axit clohyđricvà axit sunfuric

A. AlCl3                B. BaCl2                       C. NaCl                   D. MgCl2

II. Phần tự luận( 6 điểm)

Câu 1. ( 1 điểm) 

Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau( ghi rõ điều kiện nếu có)

Al  → Al2O3  → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → AlCl3.      

Câu 2. (2 điểm)

Thả một mảnh Cu vào các ống nghiệm có chứa các dung dịch sau:

a) AgNO3

b) H2SO4  loãng

c) H2SO4 đăc, nóng

d) MgSO4.

Em hãy cho biết hiện tượng xảy ra trong các trường hợp trên.Viết phương trình hóa học nếu có.

Câu 3.(2 điểm): Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng.

c) Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

Câu 4. (1 điểm) Cho 13,5 gam kim loại M có hoá trị III tác dụng vói Cl2 dư thu được 66,75 gam muối . Hãy xác định kim loại đã dùng.

( Cho: Cl=35,5 ; Zn =65; H=1; Fe = 56; Cu= 64; Al= 27; Mg= 24.)

-----------HẾT-----------

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

A

D

B

C

D

B

 

---(Để xem đáp án phần tự luận vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

....

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 9 năm 2019 - 2020 Trường THCS Ba Vì. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AMBIENT
?>