YOMEDIA

Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Nguyễn Huệ

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Nguyễn Huệ. Tài liệu được biên soạn gồm lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án đi kèm nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2019- 2020

 

I. Trắc nghiệm: 

Câu1: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều HĐHH tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al.                                 B. Cu, K, Mg, Zn.         

C. Cu, Zn, Mg,K.                                  D. Mg, Cu, K, Al.

Câu 2: Kim Loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Fe                          B. Al                             C.  Mg                              D. Cu

Câu 3: Chất nào sau đây được dùng để sản xuất vôi sống?

A. CaCO3                    B. NaCl                    C. K2CO3                             D. Na2SO4

Câu 4: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở điều kiện thường là

A. Na, Fe.                     B. K, Na.                  C. Al, Cu.                D. Mg, K.

Câu 5: Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ?

A. SO2.                                    B. Na2O.                    C. CO.                            D. Al2O3.

Câu 6. Trong nhóm các oxit: CO2, NO2 , CaO, FeO, Fe2O3, SO2

A. 3 oxit axit, 3 oxit bazơ.                        B. 2 oxit axit, 4 oxit bazơ.           

C. 4 oxit axit, 2 oxit bazơ.                        D. 1 oxit axit, 5 oxit bazơ.           

Câu 7. Dãy các phi kim tác dụng với H2 tạo thành hợp chất khí là

A. Br2  , O2, S.                 B. Si, P, Cl2.                  C. O2,P, S.             D.C, Cl2, S.,

Câu 8. Không sử dụng dây điện trần trong sinh hoạt vì

A. dể nóng chảy.                                           B. dể bị điện giật.

C. mất thẩm mỹ.                                           D. dẩn điện không tốt.

Câu 9: Cho 5,4 gam Al tác dụng hoàn toàn với dd HCl dư. Thể tích khí H2

Thu được ở ĐKTC là

A. 67,2 lít.                     B. 33,6 lít.             C. 6,72 lít.                                 D. 3,36 lít.

Câu 10: Cho AgNO3 tác dụng với HCl sản phẩm của phản ứng có

A. H2O .                       B. AgCl .                      C. NaOH.                   D. H2.

Câu 11: Đốt 3,2 gam lưu huỳnh trong bình kín chứa 2,4 gam oxy. Khối lượng của SO2 thu được là

A. 5,6 gam.              B. 6,4 gam .             C. 3,2 gam.                   D. 4,8 gam.   

Câu12: thí nghiệm nào sau đây sãy ra phản ứng?

A. Cu + dd HCl                                      B.Al +  H2SO4 đặc nguội             

C. Fe +  H2SO4 đặc nguội                    D. Al + Fe Cl2    

B. Tự luận:

Câu 13. Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có).

a. Al → Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O

b. Có các chất răn: Na2O, Fe2O3, Al. Chỉ được dùng nước hãy nhận ra mổi chất.        

Câu 14: Cho 8,4g bột Fe vào 100 ml dung dịch  CuSO4 1M, đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X. Hoà tan X trong dung dịch HCl dư thấy còn lại a(g) chất rắn không tan. Viết PTHH minh hoạ và tính a.

Câu 15. 

Dẩn khí CO dư đi qua 24g bột một oxit kim loại R. Khi phản ứng xãy ra hoàn toàn thu được 16,8 gam kim loại. Xác định công thức oxit kim loại.

...

Trên đây là phần trích dẫn Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Nguyễn Huệ, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra cace em có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

AMBIENT
?>