YOMEDIA

Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hương Phố

Tải về

Dưới đây là Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019 - 2020, tài liệu gồm các đề thi được tổng hợp từ Trường THCS Hương Phố có đáp án hướng dẫn chi tiết, giúp các ôn tập kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài, đối chiếu bài làm của mình với đáp án để biết được khả năng của bản thân. HOC247 sẽ liên tục cập nhật những đề thi mới nhất để các em học sinh lớp 9 có nguồn tài liệu tham khảo đa dạng, ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHỐ

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. CaO.                       B. BaO.                       C. Na2O.                     D. SO3.

Câu 2: Oxit lưỡng tính là

A. những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành  muối và nước.

C. những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

D. những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. CO2.                       B. Na2O.                     C. SO2.                        D. P2O5.

Câu 4:

Nhóm chất  tác dụng với nước và với dung dịch HCl là

A. Na2O,  SO3 , CO2 .                              

B.  K2O,  P2O5,  CaO. 

C.  BaO,  SO3,  P2O5.

D.  CaO,  BaO,  Na2O.

Câu 5: Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

A.  K2SO4.               B.  Ba(OH)2 .                 C.  NaCl.                      D.  NaNO3.

Câu 6: Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là

A. làm quỳ tím hoá xanh.                                           

B. tác dụng với oxit axit tạo thành muối  và nước.

C. tác dụng với axit tạo thành muối và nước.           

D. bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước.

Câu 7: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất nào sau đây?

A.Na2SO4 và Fe2(SO4)3.                                              B Na2SO4 và K2SO4.

C. Na2SO4 và BaCl2.                                                   D. Na2CO3 và K3PO4.

Câu 8: Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại

A. Ag, Cu.                  B. Au, Pt.                    C.  Au, Al.                   D. Ag, Al.

Câu 9: Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí Hiđro là

A. đồng.                      B. lưu huỳnh.              C. kẽm.                        D. photpho.

Câu 10: Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì

A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội.                       

B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.        

C. nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.               

D. chỉ có sắt bị nam châm hút.

Câu 11: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. dung dịch NaOH dư.                     B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. dung dịch HCl dư.                         D. dung dịch HNO3 loãng .             

Câu 12: Nhôm phản ứng được với :

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi.

B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hidro.

C. Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm.

D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Hoàn thành chuçi phản ứng hóa học sau?

Fe → FeCl3 →  Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → FeCl3

Câu 2: Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: HCl, H2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học.

Câu 3: Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dd HCl dư. Sau  khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc)

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HK1 MÔN HÓA HỌC 9

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

B

B

D

B

C

A

B

C

C

A

A

 

---(Để xem đáp án phần tự luận của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là phần trích dẫn nội dung Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hương Phố, để xem nội dung đáp án đầy đủ, chi tiết vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em đạt điểm số thật cao!

 

AMBIENT
?>