YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 Chủ đề Tương tác gen và tính đa hiệu của gen năm 2018-2019 - Trường THPT Bình Độ

Tải về

Mời các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Chủ đề Tương tác gen và tính đa hiệu của gen năm 2018-2019 nằm trong phần Ôn tập Chương I Cơ chế di truyền biến dị. Đề thi này sẽ cung cấp những câu hỏi bổ ích về Di truyền và biến dị trong chương trình Sinh học 12 để các em có thể nâng cao kỹ năng làm bài trước khi bước vào kì thi. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT BÌNH ĐỘ

----------------

ĐỀ KIỂM TRA 15’ HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: SINH HỌC 12

TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN

Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Một trong những kiểu tác động của nhiều gen lên một tính trạng là:

A. Tác động bổ trợ                           

B. Di truyền trung gian

C. Hiện tượng gen đa hiệu                

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 2: Một trong những kiểu tác động của nhiều gen lên một tính trạng là:

A. Trội không hoàn toàn                           

B. Tác động cộng gộp

C. Hiện tượng gen đa hiệu                

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 3: Kiểu tác động qua lại của hai hay nhiều gen thuộc những lôcut khác nhau làm xuất hiện một tính

trạng mới gọi là:

A. Tác động bổ trợ                           

B. Tác động cộng gộp

C. Tác động át chế                           

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 4: Kiểu tác động qua lại của hai hay nhiều gen trong đó mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự phát triển của cùng một tính trạng gọi là:

A. Tác động bổ trợ                           

B. Tác động cộng gộp

C. Tác động át chế                           

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 5: Tỉ lệ phân li kiểu hình n1o thuộc kiểu tác động bổ trợ khi lai bố mẹ AaBb x AaBb với nhau?

A: 9: 7       

B. 1: 4: 6: 4: 1     

C. 15: 1      

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 6: Tỉ lệ phân li kiểu hình nào thuộc kiểu tác động cộng gộp khi lai bố mẹ AaBb x AaBb với nhau?

A: 9: 3: 3: 1

B. 9: 3: 4             

C. 15: 1      

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 7: Gen đa hiệu là:

A.Gen tạo ra nhiều loại mARN.

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Câu 8: Điểm khác nhau giữa các hiện tượng di truyền phân ly độc lập và tương tác gen là:

A. 2 cặp gen alen qui định các tính trạng nằm trên những NST khác nhau.

B. Thế hệ lai F1 dị hợp về cả 2 cặp gen.

C. Tỉ lệ phân ly về kiểu hình ở thế hệ con lai.

D. Tăng biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.

Câu 9: Trong tương tác cộng gộp, tính trạng càng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì

A. Tạo ra một dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng.

B. Làm xuất hiện những tính trạng mới chưa có ở bố mẹ.

C. Sự khác biệt về kiểu hình giữa các kiểu gen càng nhỏ.

D. Càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các tổ hợp gen khác nhau.

Câu 10: Một loài thực vật, nếu có cả 2 gen A và B trong cùng kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, kết qủa phân tính ở F2 sẽ là

A. 1 hoa đỏ: 3 hoa trắng.                 

B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

C. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.                 

D. 100% hoa đỏ.

Câu 11: Ở một loài thực vật, lai 2 dòng cây hoa trắng thuần chủng với nhau, F1 thu được tòan cây hoa đỏ. Cho F1 lai phân tích thu được thế hệ con 133 cây hoa trắng, 45 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, có thể kết luận màu sắc hoa tuân theo qui luật.

A. Liên kết gen.     

B. Hóan vị gen.     

C. Tương tác gen.          

D. Phân ly.

Câu 12: Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 100% cây quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 271 cây quả đỏ, 209 cây quả vàng. Cho biết không có đột biến mới xảy ra. Tính trạng trên di truyền theo qui luật.

A. Phân ly.

B. Tương tác bổ sung.     

C. Liên kết gen.

D. Tương tác cộng gộp.

Câu 13: Gen đa hiệu là hiện tượng:

A. một gen có khả năng làm tăng cường hoạt động của các gen khác.

B. một gen đồng thời quy định nhiều tính trạng.

C. các gen tương tác để quy định các tính trạng khác nhau.

D. nhiều gen quy định một tính trạng.

Trên đây là nội dung Đề kiểm tra 15 phút Tương tác gentính đa hiệu của gen năm 2018-2019 để xem toàn bộ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

YOMEDIA