ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học Lớp 12 năm 2017 có đáp án-Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - Khối đa diện phần hình học lớp 12.

 
 
YOMEDIA

       SỞ GD-ĐT TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

TR­ƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC                                  Môn: HÌNH HỌC 12

                                                                                                            Năm học: 2017 - 2018

 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12A…………

 

 

 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

                         

 Câu 1. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?

       A. Thập nhị diện đều         B. Bát diện đều              C. Nhị thập diện đều      D. Tứ diện đều

 Câu 2. Nếu không sử dụng  thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành:

       A. Năm hình chóp tam giác  đều, không có tứ diện đều       B. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều     

       C. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều              D. Năm tứ diện đều

 Câu 3. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 96 cm2 . Thể tích của khối lập phương đó là:

       A. 84 \(c{m^3}\)                         B. 91 \(c{m^3}\)                      C. 64 \(c{m^3}\)                    D. 48 \(c{m^3}\)

 Câu 4. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:  

       A. tăng 4 lần                      B. tăng 2 lần                   C. tăng 6 lần                   D. tăng 8 lần 

 Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết \(SA \bot ABCD\) và \(SA = a\sqrt 3 \). Thể tích của khối chóp S.ABCD là:      

 \(\begin{array}{l}
A.\frac{{{a^3}}}{4}\\
B.\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}\\
C.{a^3}\sqrt 3 \\
D.\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}
\end{array}\)

---Từ câu 6-câu 12 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AD = a, AC =\(a\sqrt 5 \) , SA vuông góc với đáy. Góc giữa SB và mp(ABCD) bằng 600

a) Chứng minh rằng :\(AD \bot SB;\,BC \bot \left( {SAB} \right)\)

b) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)