ON
ADMICRO

Đề cương ôn học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2017 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề cương ôn tập Học kì 2 môn Hóa học với 3 chương học là: Tổng ôn lí thuyết, hệ thống bài tập trắc nghiệm, tự luận đầy đủ về Phi kim - Sơ lược về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Hiđrocacbon - Nhiên liệu, Dẫn xuất của hiđrocacbon - Polime theo cấu trúc của Đề thi học kì 2. Hi vọng Đề cương ôn tập này sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức Hóa học lớp 9, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới, tạo nền tảng vững chắc cho Hóa học cấp THPT.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 9

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ HIĐROCACBON

II. HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

III. HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ HỢP CHẤT GLUXIT

B. HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ 2

I. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Phần trắc nghiệm chiếm khoảng 2 -3 điểm của bài kiểm tra. Với tỉ lệ 6 câu hoặc 8 câu tính ra khoảng 0,25 hoặc 0,5 điểm cho một đáp án đúng. Dưới đây là 20 câu trắc nghiệm tổng quát học kì 2:

Câu 1: Khả năng hấp phụ cao là đặc tính của:

A. Than chì.                            B. Than đá                              C. Than hoạt tính.       D. Kim cương

Câu 2: Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 13, nguyên tử của nguyên tố A có mấy lớp electron:

A. 1 lớp                                    B. 2 lớp                                  C. 3 lớp                           D. 4 lớp

Câu 3: Trong các cách sắp xếp sau,cách nào xếp đúng theo chiều tính phi kim giảm dần

A. F > P > S > Cl                                                         B.  P > S > F > Cl                

C.  F > Cl > P> S                                                          D.  F > Cl > S > P

Câu 4: Ngồi phản ứng cháy,chỉ tham gia phản ứng thế là hợp chất hữu cơ:

A. Metan.                                B. Etilen.                                 C. Axetilen.                  D. Benzen.

Câu 5:  Một hợp chất A làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng được với kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối cacbonat. Trong phân tử hợp chất A có chứa nhóm:

A.  -CH = O                              B.  -CH3                                   C. -OH                          D. -COOH

Câu 6: Đốt cháy 0,1 mol hidro cacbon A thu được 0,1 mol CO2 và 0,2 mol nước A là:  

A. C2H6                                    B. C2H2                                    C. C2H4                           D. CH4

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Những chất có nhóm – OH hoặc có nhóm –COOH không tác dụng được với Na.

B. Những chất có nhóm – OH tác dụng được với NaOH

C. Những chất có nhóm – COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na

D. Những chất có nhóm – OH tác dụng được với Na còn những chất có nhóm – COOH vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với NaOH.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 9 nhé!

Câu 19: Hidrocacbon nào sau đây mà trong phân tử vừa có liên kết đơn vừa có liên kết đôi, tạo thành vòng kín.

A. Etylen.                                B. Benzen.                              C. Metan                     D. Axetilen.

Câu 20. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân?

A. Tinh bột, xenlulozơ, PVC

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo

C. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.C

2.C

3.D

4.A

5.D

6.D

7.D

8.C

9.B

10.A

11.B

12.A

13.A

14.C

15.B

16.B

17.C

18.D

19.B

20.B

 

II. DẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG

Trong chương trình học kì 2 của Hóa học lớp 10 có một phần kiến thức vô cơ sẽ nằm ở phần bài tập này. Đó là hoàn thành các chuỗi phản ứng vô cơ và hữu cơ.

III. DẠNG BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HÓA HỌC

Ở dạng bài tập nhận biết cần lưu ý các điểm sau:

1. Tính tan của các chất trong nước để nhận biết:

Ví dụ: Rượu etylic tan tốt trong nước; Benzen không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ như xăng, dầu ăn,...

2. Khả năng làm đổi màu chất chỉ thị

Chú ý phải sử dụng quỳ tím ẩm (một số bạn thiếu chữ ẩm bị trừ điểm đừng la Mod nhé!)

Ví dụ: Axit axetic làm quỳ hóa hồng; Dung dịch glucozơ thì quỳ không đổi màu...

3. Tính chất hóa học đặc biệt của một số chất

Ví dụ: Glucozơ có phản ứng tráng bạc; Những hidrocacbon không no có phản ứng làm mất màu dung dịch nước Brom; Khí CO2 nhận biết bằng nước vôi trong hay công thức là Ca(OH)2 hiện tượng là xuất hiện kết tủa trắng...

Câu 1: Nêu phương pháp hoá học để nhận ra 4 chất bột màu trắng đựng riêng biệt trong 4 lọ mất nhãn gồm : Xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ, glucozơ.

Câu 2: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất lỏng sau: giấm ăn, rượu etylic, glucozơ,benzen.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 9 nhé!

IV. DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ.

Ở bài tập này sẽ là bài tập phân hóa học sinh Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu. Một câu thường chia làm nhiều ý a, b, c, d theo mức độ từ dễ đến khó.

+Dạng 1: Đốt cháy hợp chất hữu cơ

+ Dạng 2: Hidrocacbon tác dụng với dung dịch nước Brom

+ Dạng 3:  Bài toán Độ rượu

+ Dạng 4: Bài toán về hợp chất Gluxit

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 10,56 gam CO2 và 4,32 gam H2O.

a) Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A biết 1 lít hơi A ở đktc nặng 2,679 gam

b) Biết A là axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo đúng của A

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 23gam rượu etylic nguyên chất tạo ra CO2 và nước.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

c) Tính thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.  Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3 hợp chất hữu cơ A trong không khí thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O

a) Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ A biết tỉ khối của A so với H2 là 30.Viết CTCT của các chất có cùng ctpt với A và tác dụng được với dung dịch NaOH

b) Nếu đem toàn bộ lượng CO2 ở trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5 M thì thu được muối gì? Tính khối lượng mỗi muối.

Câu 10: Hòa tan 12 gam axit axetic vào nước thành 500 ml dung dịch A

a) Tính nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch A ( d = 1,00g/ml)

b) Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch A để hòa tan vừa đủ 5 gam CaCO3

c) Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch A vào 100ml dung dịch A để có dung dịch axit axetic 10%

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 9 nhé!

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm: Bộ 4 đề thi học kì 2 Hóa 9 có hướng dẫn giải chi tiết.

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1