YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

90 phút 5 câu 17 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 21691

  Thế nào là môi trường sống của sinh vật?

  • A. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật
  • B. Là nơi ở của sinh vật
  • C. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng
  • D. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 21692

  Nhân tố sinh thái là:

  • A. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường
  • B. Tất cả các yếu tố của môi trường
  • C. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật
  • D. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 21693

  Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

  • A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người
  • B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố con người
  • C. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác
  • D. Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 21694

   Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?

  • A. Ở điểm cực thuận
  • B. Gần điểm gây chết dưới
  • C. Gần điểm gây chết trên
  • D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 21695

  Giới hạn sinh thái là gì?

  • A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt
  • B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định
  • C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau
  • D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật