YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?

  • A. Ở điểm cực thuận
  • B. Gần điểm gây chết dưới
  • C. Gần điểm gây chết trên
  • D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA