YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?

  • A. Ở điểm cực thuận
  • B. Gần điểm gây chết dưới
  • C. Gần điểm gây chết trên
  • D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON