YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

  • A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người
  • B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố con người
  • C. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác
  • D. Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>