YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

  • A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người
  • B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố con người
  • C. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác
  • D. Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21693

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON