YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

30 phút 10 câu 60 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

NONE

Đề thi nổi bật tuần

ADMICRO
 

 

ON