Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 Thực hành vá săm, thay lốp

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):