YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy trình kiểm tra lỗ thủng trên săm gồm mấy bước ?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Quy trình vá săm gồm 5 bước .

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA