• Câu hỏi:

  Quy trình kiểm tra lỗ thủng trên săm gồm mấy bước ?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Quy trình vá săm gồm 5 bước .

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC