AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau giữa vá săm bằng miếng vá có sẵn  và bằng miếng săm cũ là : 

  • A. Bôi nhựa vá
  • B. Dán miếng vá 
  • C. Xử lí vết rách trên săm
  • D. Đánh nhám mặt săm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Xử lí vết rách trên săm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>