• Câu hỏi:

  Muốn thay lốp trước tiên ta phải làm gì ?

  • A. Tháo bánh xe 
  • B. Tháo miếng săm
  • C. Tháo lốp cũ
  • D. A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Bước 1: Tháo bánh xe ra khỏi xe

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC