Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 Nguyên lí hoạt động của xe đạp

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 15272

  Tính tỉ số truyền cho bộ truyền động xích trong trường hợp Z1 =36, Z2= 22 ;

  • A. \(\frac{{11}}{{18}}\)
  • B. \(\frac{{18}}{{11}}\)
  • C. \(\frac{{36}}{{11}}\)
  • D. Không có đáp án đúng
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 15273

   Nguyên lý của bộ truyền động xích là ?

  • A. Đĩa → Xích → Líp 
  • B. Đĩa → Líp  → Xích
  • C. Xích → Đĩa → Líp 
  • D. Xích → Líp → Đĩa 
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 15274

  Tỷ số truyền của bộ truyền động xích được tính theo công thức:

  • A. \(i = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)
  • B. \(i = \frac{{{Z_1}}}{{{Z_2}}}\)
  • C. \(i = \frac{{{D_2}}}{{{D_1}}}\)
  • D. \(i = \frac{{{Z_2}}}{{{Z_1}}}\)
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 15275

  Đổi hướng chuyển động theo nguyên tắc : 

  • A. Tay lái của xe ( ghi đông ) →Tay người đi xe → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • B. Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông )  →  Càng trướcBánh xe trước →Cổ phuốc →  Hướng chuyển động của xe
  • C. Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông ) → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • D. Tay lái của xe ( ghi đông ) →Tay người đi xe →  Càng trước → Cổ phuốc → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 15276

  Nguyên lý chuyển động của xe đạp là : 

  • A. Lực từ chân người đạp → Bàn đạp → Đùi xe → Trục giữa → Đĩa → Xích → Líp → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
  • B. Lực từ chân người đạp → Đùi xe → Bàn đạp → Trục giữa → Đĩa → Xích → Líp → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
  • C. Lực từ chân người đạp → Bàn đạp→ Trục giữa → Đĩa → Đùi xe  → Xích → Líp → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
  • D. Lực từ chân người đạp → Bàn đạp → Đùi xe → Trục giữa → Đĩa →Líp →  Xích → Bánh xe sau → Xe chuyển động.