AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đổi hướng chuyển động theo nguyên tắc : 

  • A. Tay lái của xe ( ghi đông ) →Tay người đi xe → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • B. Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông )  →  Càng trướcBánh xe trước →Cổ phuốc →  Hướng chuyển động của xe
  • C. Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông ) → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • D. Tay lái của xe ( ghi đông ) →Tay người đi xe →  Càng trước → Cổ phuốc → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông ) → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>