AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nguyên lý của bộ truyền động xích là ?

  • A. Đĩa → Xích → Líp 
  • B. Đĩa → Líp  → Xích
  • C. Xích → Đĩa → Líp 
  • D. Xích → Líp → Đĩa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đĩa → Xích → Líp 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>