Trắc nghiệm Bài 9 Báo cáo và kết xuất báo cáo - Tin học 12

90 phút 12 câu 132 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):