ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 35 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ - Địa lý 12

90 phút 10 câu 35 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1