YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12

20 phút 10 câu 446 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON