Trắc nghiệm Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12

90 phút 10 câu 169 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):