YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết \(\sqrt {3592}  \approx 59,93\), hãy tính \(\sqrt {35,92} \)

  • A. 0,5993
  • B. 599,3
  • C. 59,93
  • D. 5,993

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON