RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hình sinh ra khi quay quanh cạnh FI là:

  • A. Hình trụ
  • B. Hình hộp chữ nhật
  • C. Hình nón và hình trụ
  • D. Hình nón và hình chóp cụt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>