AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích của khối hình trên là: (biết bán kính đáy là 5, đường cao hình nón là 12)

   

   

   

  • A. \(\frac{250\pi}{3}\)
  • B. \(\frac{310\pi}{3}\)
  • C. \(\frac{125\pi}{3}\)
  • D. \(\frac{155\pi}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể tích hình nón là: \(\frac{1}{3}\pi rh=\frac{1}{3}. \pi.5.12=20\pi\)

  Thể tích nửa khối cầu là: \(\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{2}{3}\pi .5^3=\frac{250\pi}{3}\)

  Tổng diện tích là: \(\frac{250\pi}{3}+20\pi=\frac{310\pi}{3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>