Bài tập 36 trang 129 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 36 tr 129 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử hình thoi ABCD và hình vuông MNPQ có cùng chu vi là 4a. 

Suy ra cạnh hình thoi và cạnh hình vuông đều có độ dài là a

Ta có:  SMNPQ = a2

Từ đỉnh góc tù A của hình thoi ABCD vẽ đường cao AH có độ dài h.

Khi đó SABCD =  ah

Nhưng h ≤ a (đường vuông góc nhỏ hơn đường xiên) nên ah ≤ a2

Vậy SABCD  ≤  SMNPQ

Dấu "=" xảy ra khi h = a hay H trùng với D, nghĩa là hình thoi ABCD trở thành hình vuông.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 129 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 36 trang 129 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ dưới đây với ABCD là hình chữ nhật, MNBC là hình bình hành. Chọn khẳng định đúng

  • A. \({S_{ABC{\rm{D}}}} < {S_{BCNM}}\)
  • B. \({S_{ABC{\rm{D}}}} > {S_{BCNM}}\)
  • C. \({S_{ABC{\rm{D}}}} = {S_{BCNM}}\)
  • D. \({S_{ABC{\rm{D}}}} < 2. {S_{BCNM}}\)

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn