YOMEDIA

Bài tập 36 trang 129 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 36 tr 129 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử hình thoi ABCD và hình vuông MNPQ có cùng chu vi là 4a. 

Suy ra cạnh hình thoi và cạnh hình vuông đều có độ dài là a

Ta có:  SMNPQ = a2

Từ đỉnh góc tù A của hình thoi ABCD vẽ đường cao AH có độ dài h.

Khi đó SABCD =  ah

Nhưng h ≤ a (đường vuông góc nhỏ hơn đường xiên) nên ah ≤ a2

Vậy SABCD  ≤  SMNPQ

Dấu "=" xảy ra khi h = a hay H trùng với D, nghĩa là hình thoi ABCD trở thành hình vuông.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 129 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hồng Tiến

  hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC VUÔNG GÓC VS BD TẠI H

  GỢI Ý SABC

  SADC

  SABCD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho EB = 5cm. Gọi M, N, P , Q tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng DE, DB, BC và CE. Tính diện tích của tứ giác MNPQ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA