ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 44 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính điện tích hình thoi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Áp dụng Pi-ta-go vào tam giác vuông IAB, ta có: AB2 = AI2 + IB2

=> IB2 = AB2 - AI2 = 25 – 9 = 16

=> IB = 4(cm).

AC = 2AI = 2.3 = 6 (cm)

BD = 2IB = 2.4 = 8 (cm)

SABCD = \(\frac{1}{2}\) AC.BD = \(\frac{1}{2}\) .6.8 = 24 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Choco Choco
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho EB = 5cm. Gọi M, N, P , Q tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng DE, DB, BC và CE. Tính diện tích của tứ giác MNPQ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi X, Y, Z, T theo thứ tự là trung điểm của các cạnh MN, NP, PQ, QM

  a) Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật

  b) Tính diện tích của tứ giác XYZT

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1