YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 44 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính điện tích hình thoi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Áp dụng Pi-ta-go vào tam giác vuông IAB, ta có: AB2 = AI2 + IB2

=> IB2 = AB2 - AI2 = 25 – 9 = 16

=> IB = 4(cm).

AC = 2AI = 2.3 = 6 (cm)

BD = 2IB = 2.4 = 8 (cm)

SABCD = \(\frac{1}{2}\) AC.BD = \(\frac{1}{2}\) .6.8 = 24 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON