YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 46 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 46 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Hai đường chéo hình thoi có độ dài là 16 cm và 12 cm. Tính:

a) Diện tích hình thoi

b) Độ dài cạnh hình thoi

c) Độ dài đường cao hình thoi

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a) Ta có: SABCD = \(\frac{1}{2}\) AC.BD = \(\frac{1}{2}\) .12.16 = 96 (cm2)

b) Trong tam giác vuông OAB, ta có:

AB2 = OA2 + OB2 = AC2 + BD2

= 62 + 82 = 100

AB = 10 (cm)

c) Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD)

Ta có: SABCD = AH.CD => AH = \(\frac{{{S_{ABCD}}}}{{CD}} = \frac{{96}}{{10}}\) = 9,6 (cm)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Choco Choco
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho EB = 5cm. Gọi M, N, P , Q tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng DE, DB, BC và CE. Tính diện tích của tứ giác MNPQ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi X, Y, Z, T theo thứ tự là trung điểm của các cạnh MN, NP, PQ, QM

  a) Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật

  b) Tính diện tích của tứ giác XYZT

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON