ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 71 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 23 tr 71 sách GK Toán 8 Tập 2

Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

a là mệnh đề đúng.

Câu b:

b là mệnh đề sai 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 71 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vo Phuong

  Cho tam giác ABC có AB=3cm, BC=5cm, CA=7cm. Biết tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC. Tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác A'B'C'

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Phú

  Bài 1. Cho ∆ABC cân ở A, phân giác trong BD,

  BC = 10cm, AB = 15cm.

  a) Tính AD, DC.     

  b) Đường phân giác góc ngoài tại  B của ∆ABC cắt đường thẳng AC tại D'. Tính D'C.

  Bài 2.Cho ∆A'B'C' đồng dạng với ∆ABC theo tỉ số k.

            a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác.

            b) Cho k=3/5 và hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm. Tính chu vi của mỗi tam giác.

  Bài 3.Cho ∆A'B'C' đồng dạng với ∆ABC theo tỉ số k=4/3. Tính chu vi của ∆ABC, biết chu vi của ∆A'B'C' bằng 27cm.  

  Bài 4.Cho ∆ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. ∆ A'B'C' đồng dạng với ∆ ABC và có chu vi bằng 75cm. Tính độ dài các cạnh của DA'B'C'.

  Bài 5.Cho ∆ABC. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA.

    a) Chứng minh ∆A'B'C' đồng dạng ∆CAB.

    b) Tính chu vi của ∆A'B'C', biết chu vi của DABC bằng 54cm.                   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hữu Trí

  A. ΔAMN đồng dạng với ΔABC      

  B. ΔABC đồng dạng với MNC

  C. ΔNMC đồng dạng với ΔABC       

  D. ΔCAB đồng dạng với ΔCMN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  A. ΔAMN đồng dạng với ΔACB      

  B. ΔABC đồng dạng với MNA

  C. ΔAMN đồng dạng với ΔABC       

  D. ΔABC đồng dạng với ΔANM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  A. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

  B. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

  C. Hai tam giác bằng nhau thì không đồng dạng

  D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  A. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

  B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau

  C. Hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có tất cả các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ

  D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Kim Anh

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1