YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 28 tr 72 sách GK Toán 8 Tập 2

∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= .

a) Tính tỉ số chú vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= .

⇒  =  =  = 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

⇒ 

Vậy tỉ số chu vi của ∆A'B'C' và ∆ABC là .

Câu b:

 Vì  mà  -  = 40dm

⇒  =  = 20

⇒  = 100 dm

 = 60 dm

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF