YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 28 tr 72 sách GK Toán 8 Tập 2

∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= .

a) Tính tỉ số chú vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

 ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= .

⇒  =  =  = 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

⇒ 

Vậy tỉ số chu vi của ∆A'B'C' và ∆ABC là .

Câu b:

 Vì  mà  -  = 40dm

⇒  =  = 20

⇒  = 100 dm

 = 60 dm

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho tam giác ABC cân tại A, trên BC lấy điểm M. Vẽ ME, MF lần lượt vuông góc với AC, AB. Kẻ đường cao CH. Chứng minh: a) Tam giác BFM đồng dạng với tam giác CEM. b) Tam giác BHC đồng dạng với tam giác CEM. c) ME + MF không thay đổi khi M di động trên BC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thanh hằng
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Hình thang ABCD (AB//CD) có CD = 2AB. Gọi E là trung điểm của DC (h.21).

  Chứng minh rằng 3 tam giác ADE, ABE và BEC đồng dạng với nhau từng đôi một. (Chú ý viết các đỉnh của hai tam giác đồng dạng theo thứ tự tương ứng với nhau)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín
  Bài 26 (Sách bài tập - tập 2 - trang 89)

  Tam giác ABC có AB = 3cm, BC = 5cm và CA = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 4,5 cm.

  Tính các cạnh còn lại của tam giác A'B'C' ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 89)

  Cho hai tam giác A'B'C' và ABC đồng dạng với nhau theo tỉ số k. Chứng minh rằng tỉ số chu vi của hai tam giác cũng bằng k ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1