YOMEDIA

Bài tập 26 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 26 tr 72 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K=

Dựng  ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • na na

  ∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho Δ ABC vuông tại A, có AB=12cm, AC=16cm. Kẻ đường cao AH (H ∈ BC)

  a, CM: ΔHBA và ΔABC đồng dạng

  b, Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH

  c. Trong ΔABC kẻ phân giác AD (D ∈ BC). Trong ΔADB kẻ phân giác DE (E ∈ AB), trong ΔADC kẻ phân giác DF (F ∈ AC) . CM: \(\dfrac{EA}{EB}\).\(\dfrac{DB}{DC}\).\(\dfrac{FC}{FA}\)=1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  1)Tam giác ABC có AB = 13cm BC = 15cm và CA= 17cm. Tam giác A'B'C'đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 6,5 .Tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác A'B'C '

  2) Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 21,5 cm BC = 25,3 cm BC = 30,7 cm .Tính độ dài các cạnh của tam A'B'C'đồng dạng với tam giác abc trong các trường hợp sau:

  a) A'B' lớn hơn AB 6 cm

  b) A'B' nhỏ hơn AC 10,5 cm (Hãy tính chính xác đến hai chữ số ở phần thập phân)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA