Bài tập 27 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 27 tr 72 sách GK Toán 8 Tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dang, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

Câu b:

∆AMN ∽ ∆ABC có:

 =  = 

 ∆MBL ∽ ∆ABC có: 

 =  chung,  = 

∆AMN ∽ ∆MLB có:

 =  =  = 

 = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 27 trang 72 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 10cm, CD = 25cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. Chọn khẳng định đúng 

  • A. \(\Delta AOB \sim \Delta CO{\rm{D}}\) với tỉ số đồng dạng k = 2
  • B. \(\frac{{AO}}{{OC}} = \frac{2}{3}\)
  • C. \(\Delta AOB \sim \Delta CO{\rm{D}}\) với tỉ số đồng dạng \(k = \frac{2}{5}\)
  • D. \(\Delta AOB \sim \Delta CO{\rm{D}}\) với tỉ số đồng dạng \(k = \frac{5}{2}\)

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn