ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 27 tr 72 sách GK Toán 8 Tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dang, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

Câu b:

∆AMN ∽ ∆ABC có:

 =  = 

 ∆MBL ∽ ∆ABC có: 

 =  chung,  = 

∆AMN ∽ ∆MLB có:

 =  =  = 

 = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1