ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 21 trang 108 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 21 tr 108 sách GK Toán 8 Tập 2

ABC.A‘B’C’ là một hình lăng trụ đứng tam giác (h.41)

 a) Những cặp mặt nào song song với nhau ?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau ?

c) Sử dụng kí hiệu // và ⊥ để điền vào các ô trống ở bảng sau :

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Những mặt phẳng song song nhau (ABC) và (A’B’C’)

Câu b:

(ABB’A’)  ⊥ (A’B’C’); (ACC’A’) ⊥  (A’B’C’); (BCC’B’) ⊥ (A’B’C’)

(ABB’A’) ⊥ (ABC); (ACC’A’)⊥ (ABC); (BCC’B’) ⊥ (ABC)

Câu c:

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 108 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1