YOMEDIA

Bài tập 27 trang 138 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 27 trang 138 SBT Toán 8 Tập 2

Một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có:

A. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

B. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

C. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

D. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

Kết quả nào trên đây là đúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 138 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Trần

  cho tam giác ABC vuông ở A; AB=48cm; AC=64cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD=27cm; trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE= 36cm
  a) chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác ADE
  b) tính độ dài của đoạn BC; DE
  c) chứng minh DE//BC
  d) chứng minh EB vuông góc BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  chứng minh rằng : \(x^3+y^3+z^3\ge\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^3+(\dfrac{y+z}{2})^3+\left(\dfrac{z+x}{2}\right)^3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Cho tam giác ABC có AB=8cm, AC=16cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=4cm

  a) tính các tỉ số \(\dfrac{AD}{AB}\)\(\dfrac{AB}{AC}\). Cm tam giác ABD đồng dạng vs tam giác ACB

  b) Cm \(\widehat{ABD}=\widehat{C}\)\(\widehat{BAC}=\widehat{BDC}-\widehat{C}\)

  giúp mình ạ, cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  1. Cho tam giác ABC có AB=2.AC. Gọi D là trung điểm của AB,trên đường kéo dài của AC lấy các điểm E và F sao cho AE=AB, AF=2AB

  a, So sánh tam giác ABC và ADE

  So sánh tam giác ADE và ABF

  b, Cm: tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABF và suy ra AB2=AC.AF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao.

  a) Chứng minh: △HBA∼ △ABC

  b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh: HD.AC = BD.MC

  c) Chứng minh:MC⊥DH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA