MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Khái niệm nào sau đây là đúng về Dấu hiệu?

  • A. Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng được người điều tra quan tâm
  • B. Dấu hiệu là số lần xuất hiện của giá trị
  • C. Dấu hiệu là thu thập số liệu mà người điều tra quan tâm
  • D. Tất cả đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A đúng theo khái niệm dấu hiệu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA