AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gieo 3 con súc sắc một lần và quan sát tổng giá trị của cả ba con súc sắc, có bao nhiêu khả năng tổng giá trị đạt 20? 

  • A. Vô số khả năng
  • B. Có 1 khả năng
  • C. Không có khả năng nào
  • D. Nhiều hơn 1 khả năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Rõ ràng, mỗi con súc sắc chỉ đạt giá trị tối đa là 6, do đó, tổng giá trị tối đa của 3 con súc sắc không thể vượt quá 18.

  Điều đó chứng tỏ, không có khả năng xảy ra tổng giá trị là 20

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>