AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tần số là gì?

  • A. Là vấn đề hay đối tượng mà người điều tra quan tâm
  • B. Là công việc thu thập số liệu thống kê
  • C. Là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị
  • D. Là giá trị của dấu hiệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xem lại khái niệm tần số

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>