AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc điều tra dân số của 12 hộ gia đình ấp Suối Cát được ghi lại như sau:

  Theo em, gia đình nhiều thành viên nhất là bao nhiêu?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhìn vào bảng ta thấy gia đình có số thành viên nhiều nhất là 6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>