ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 2 tr 26 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích của hình thang là:

\(S = \frac{1}{2}\left( {a + b} \right)h\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1