Bài tập 5 trang 27 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 5 tr 27 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n<a) vì nghỉ một công không phép

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Một quý có 3 tháng. Do đó trong một quý người đó lãnh được 3a (đồng). Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên trong quý người đó được thưởng thêm m (đồng).
Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả là: 3a+m (đồng)

b) Trong hai quý lao động (6 tháng) người đó lãnh được 6a (đồng)
Theo đề bài, trong hai quý lao động người đó chỉ còn lãnh được: 6a-n (đồng) (n<a)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 27 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 5 trang 27 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Biểu thức \(\frac{1}{4}\left( {a + 7b} \right)\) diễn đạt bằng lời là: 

  • A. Tổng của một phần tư  a  với b
  • B. Tổng của một phần tư  với  lần 
  • C. Tổng của a với 7 lần b
  • D. Tổng của một phần tư a
 • Ha Ku
  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 18)

  Viết các biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau :

  a) Tổng của a và bình phương 

  b) Tổng các bình phương của a và b

  c) Bình phương của tổng a và b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn