ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 54 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 54 tr 135 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trên tia Ox:

a) Đặt OA = 2cm

b) Trên tia Ax, đặt AB = 4cm

c) Trên tia BA, đặt BC = 3cm

d) Hỏi trong ba điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vẽ tia Ox:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Mở rộng compa bằng 2cm. Đặt đầu nhọn trùng với điểm O, đầu bút chì vạch nên điểm A trên tia Ox. Khi đó ta có OA = 2cm

b) Mở rộng compa bằng 4cm. Đặt đầu nhọn trùng với điểm A, đầu bút chì vạch nên điểm B trên tia Ox. Khi đó ta có AB = 4cm

c) Mở rộng compa bằng 3cm. Đặt đầu nhọn trùng với điểm B, đầu bút chì vạch nên điểm C trên tia Ox. Khi đó ta có BC = 3cm

d) Trong ba điểm A,B,C thì điểm C nằm giữa hai điểm còn lại.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tay Thu
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà
  Bài 56 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Trên tia Ox :

  a) Vẽ OA = 1cm; OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

  b) Vẽ OC = 3cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1