YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9.1 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 9.1 tr 136 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm.

Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Khi đó do OA < OB nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Tương tự, do OA < OB < OC nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Vì OB = OA + BA, suy ra AB = 5 - 2 = 3 (cm)

Tương tự, OC = OB + BC, suy ra BC = 10 - 5 = 5 (cm)

Ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo các sau: OC = OA + AC, suy ra AC = 10 - 2 = 8 (cm).

Cũng có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách AC = AB + BC = 3 + 5 = 8 (cm).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON