YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 56 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 56 tr 135 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tia Ox

a) Vẽ OA = 1cm; OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O,A,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

b) Vẽ OC = 3cm. Hỏi trong ba ddierm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

c) Vẽ OD = 4cm. Quan sát thứ tự các điểm A,B,C,D trên tia Ox

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Trong ba điểm O,A,B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại

b) Trong ba điểm A,B,C thì điểm B nằm giữa hai điểm còn lại

c) Ta có: OA < OB < OC < OD

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON