Bài tập 55 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 55 tr 124 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. BIết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 55

Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. BIết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số.

 Có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: A nằm giữa O và B.

Ta có: OB = OA + AB = 8 +2 = 10 (cm).

Bài tập 55 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1

- Trường hợp 2: B nằm giữa O và A. Ta có: OB+ BA= OA

⇒ OB = OA - BA ⇒ OB = 8 – 2 = 6 (cm).

Bài tập 55 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1

Vậy bài toán có hai đáp số là 10 cm và 6 (cm).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5cm

  b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm

  Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm

  b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5cm, BP = 9,7cm

  c) Tính MP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời