YOMEDIA

Hỏi đáp về Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Hình học 6

Trong quá trình học bài Hình học 6 Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (22 câu):

NONE
 • mai xuân hiếu Cách đây 4 năm
  Trên cùng nữa mặt phẳng có bờ chứa tia ox .Vẽ hai tia oy và ótao cho xot=30 độ ;xoy=60 độ

  24/06/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Ý Phong Cách đây 4 năm
  1 hình

  25/04/2020 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Liệu Cách đây 4 năm
  Tren tia Ox Ve hai drown thangOM va ON sao cho OM=3cm va ON=6cm.Tinh MN

  09/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tú Mỹ Cách đây 5 năm
  1 hình

  09/11/2019 |    15 Trả lời

  Theo dõi (2)
  15
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cuc Cuc Duong Thi Cách đây 5 năm
  1 hình

  08/11/2019 |    11 Trả lời

  Theo dõi (4)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 6 năm

  Bài 55 trang 124: Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số.

  Giải giúp mình!!!!!!hihi

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 6 năm

  cho Ox và Oy là 2 tia đối nhau

  lấy A thuộc Ox , B thuộc Oysao cho OA = 7 cm , AB = 8 cm . tính OB

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 6 năm

  Cho đoạn thẳng AC= 7cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC= 4cm.

  a) TÍnh ab?

  B)Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho BM =7cm.So sánh AB và CM?

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 6 năm

  Trên tia OM , vẽ 3 đoạn thẳng OA , Ob , OC sao cho OA = 1cm , OB = 4cm , OC = 7cm.

  a, Tính AB , BC .

  b, So sánh AB , BC .

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 6 năm

  trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM=3cm; ON=6cm.Tính MN, so sánh OM và MN.

  giúp nha

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 6 năm
  Bài 9.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 2OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB

  b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 6 năm
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5cm

  b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 6 năm
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm

  Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 6 năm
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm

  b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5cm, BP = 9,7cm

  c) Tính MP

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 6 năm
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 6 năm
  Bài 56 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Trên tia Ox :

  a) Vẽ OA = 1cm; OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

  b) Vẽ OC = 3cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 6 năm
  Bài 55 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Cho đoạn thẳng AB (h.16)

  a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB

  b) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng EG dài gấp đoạn thẳng AB

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 6 năm
  Bài 54 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Trên tia Ox :

  a) Đặt OA = 2cm

  b) Trên tia Ax đặt AB = 4cm

  c) Trên tia BA đặt BC = 3cm

  d) Hỏi trong 3 điểm A, C, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 6 năm
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Trên tia Ox, vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm. Hỏi trong ba đểm A, B, C thì điểm nào nằm  giữa hai điểm còn lại ?

   

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 6 năm
  Bài 52 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3 cm

  b) Cho điểm A, vẽ đoạn thẳng AB = 2,5 cm

  c) Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5 cm

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 5 năm

  Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM=8cm,AN=4cm.

  a)Tính MN.

  b)Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không?Vì sao?

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 5 năm

  Cho đoạn thẳng AE= 9 cm.Trên đoạn thẳng AE lấy hai điểm B và C sao cho AB=3cm,AC=6cm.

  a)So sánh EB và EC.

  b)Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không ?Vì sao?

   

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF