ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 57 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 57 tr 124 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B  nằm  giữa A và C sao cho BC= 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD= 5cm. so sánh AB và CD.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 57

 
 

Câu a:

Bài tập 57 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1

Điểm B nằm giữa A và C nên AB+BC = AC

Suy ra AB=AC – BC = 5 – 3 = 2 (cm).

Câu b:

Hai tia BC và BD trùng nhau (vì đều là tia đối của tia BA).

Trên tia BC có BC< BD (3<5) nên C nằm giữa B và D.

Suy ra BC=CD= BD; CD=BD – BC= 5 -3 = 2(cm).

Vậy AB=CD (= 2cm).

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 124 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1